Norge er et lite land som aldri har spilt noen avgjørende politisk rolle i Europas historie. Utstillingen "Langsomt ble landet vårt eget" avspeiler dette. Den handler ikke om store slag og erobringer, om strålende fyrster og feltherrer. Derimot viser den hverdagen til de menneskene som har levd i landet vårt opp gjennom årtusenene. Det er en viktig historie.

For Maihaugen er det naturlig å vise nettopp denne siden ved historien, slik vi også gjør det i resten av museet. Det er dette som er folkemuseets oppgave. Utstillingen følger den lille menneskeflokken som kom til landet da isen smeltet, ser den vokse i antall og stadig utnytte naturen sterkere ettersom århundrene passerer. Den ender opp i vår egen tid, med overflod og miljøproblemer. Historien fortsetter gjennom ditt eget liv, din egen hverdag. Den veien må du velge selv...

Denne presentasjonen på Internett er langtfra noen full gjengivelse av utstillingen, slik den står på Maihaugen. Men med tekst og bilder er den en liten historiebok i seg selv. Vi ønsker med presentasjonen også å gi skolen et verktøy i historie- og samfunnsfagundervisningen, brukt i forkant av eller etter et besøk på Maihaugen, og for de som ikke har anledning til selv å vandre rundt i utstillingen.

God fornøyelse!

Olav Aaraas
Museumsdirektør

 

Langsomt ble landet vårt eget...

Læreveiledning

Programvare

Koblinger

Til Maihaugen

Utviklet av...